Onze zorgcoördinator: takenpakket

Besprekingen met het clb plannen, bijwonen, verslagen opmaken, verder opvolgen (= zorg rond kinderen)

Leervoorsprong, aanpassingen, anderstalige nieuwkomers, Socio-emotionele opvolging, … (zorg met kinderen)

Leerkrachten ondersteunen met vragen en hen materialen aanbieden.

Onze zorgleerkrachten: takenpakket

Wij werken steeds met kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
We begeleiden kinderen die extra zorg nodig hebben:
– door co-teaching tijdens de rekenles
– door individuele zorg tijdens zelfstandig werk
– leestesten afnemen

Vervangen bij MDO’s (bespreking met meerdere partijen: bv. Ouders, CLB, klasleerkracht, zorgco, directrice, logo, kine, …)

null

“Wanneer u zorgen hebt rond uw kind, mag u steeds langskomen of mailen!”