Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit telefonisch aan het secretariaat, liefst voor 9.00u. Voor leerlingen in het lager onderwijs geldt er leerplicht en moeten afwezigheden gewettigd zijn. Dat is het geval in volgende situaties:

  • Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een medisch attest, geschreven door een arts, nodig.
  • Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje (handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt. 
  • Voor andere afwezigheden (religieuze feesten, begrafenis, huwelijk, chronische ziekte, …) raadpleeg je best de schoolbrochure op de website.

Contact Secretariaat

03 309 16 74

Schoolbrochure

klik hier