Samen bouwen aan een brede visie op zorg

 

 

Zorgleerkrachten:

  • Juf Ilse


Zorgcoördinator

  • Juf Liesbeth

 

 

Een zorgleerkracht is een leerkracht die extra ondersteuning biedt aan leerlingen die specifieke noden hebben op het gebied van leren, gedrag of welbevinden. Een zorgleerkracht werkt samen met de klasleerkracht en de zorgcoördinator. Onze zorgleerkrachten hebben verschillende taken:

– Klasondersteuning geven in de klas of in een aparte ruimte

– Individuele of groepsbegeleiding geven aan leerlingen met leerproblemen, leerstoornissen, hoogbegaafdheid, gedragsproblemen, socio-emotionele problemen, etc.

– Differentiatie en remediëring voorzien in overleg met de klasleerkracht

– Communicatie met de ouders, het CLB en andere externe partners

“Wanneer u zorgen hebt rond uw kind, mag u steeds langskomen of mailen!”

Ja, ik heb een zorg…