Onze school wil staan voor…

Wij zijn een katholieke school die de waarden en tradities van het christendom respecteert en uitdraagt. Wij willen onze leerlingen een katholieke identiteit meegeven, die aansluit bij de hedendaagse samenleving en de diversiteit van onze schoolgemeenschap. Wij doen dit door kindvriendelijke vieringen te organiseren in de kerk, waar we samen bidden, zingen en vieren. Wij stimuleren ook de dialoog en de ontmoeting met andere levensbeschouwingen en culturen.

Wij zijn een school die veel belang hecht aan beweging en gezondheid. Wij bieden onze leerlingen veel kansen om te sporten en te spelen, zowel binnen als buiten de schooluren. Wij hebben een wekelijks fietsmoment, een jaarlijkse sportdag en een leuke speeltijd met veel speelmateriaal. Wij promoten ook gezonde voeding, met fruit en water op school. Wij hebben een nieuw gebouw in de centrumschool, met ruime en sfeervolle klassen, die veel licht en lucht binnenlaten. In de wijkschool genieten we van het groene en rustige domein, waar we kunnen leren en ontspannen in de natuur.

Wij zijn een school die de betrokkenheid en de participatie van de ouders waardeert en bevordert. Wij zien de ouders als partners in de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen. Wij nodigen hen uit om mee te doen aan allerlei activiteiten op school, zoals spelletjes spelen, fruit schillen, voorlezen, enz. Wij hebben ook een actieve ouderraad, die de school ondersteunt en adviseert. Wij communiceren op een open en respectvolle manier met de ouders, via mail, Gimme, de nieuwsbrief, de oudercontacten en de infoavonden.

Wij zijn een school die een groot samenhorigheidsgevoel heeft. Wij vormen een hechte gemeenschap, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Wij zorgen voor elkaar en helpen elkaar. Wij hebben een mascotte, Samba, die ons vergezelt op onze leer- en levensweg. Wij leren spelenderwijs, met aandacht voor de talenten en de interesses van elk kind. Wij bieden een breed en gevarieerd aanbod aan, dat aansluit bij de eindtermen en de leerplannen. Onze leerlingen genieten ook een initiatie Frans en ICT-initiatie, om hen voor te bereiden op de toekomst.

Immaculata is al meer dan 120 jaar een school vol eigenheid en originaliteit. Wij zijn een school die trots is op haar visie en haar missie. Wij willen onze leerlingen een kwaliteitsvol onderwijs geven, in een warme en veilige omgeving, vanuit een katholieke inspiratie. Wij willen hen laten groeien tot gelukkige en verantwoordelijke mensen, die hun plaats vinden in de wereld