Samen bouwen aan een brede visie op zorg

 

Alle kleuters hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs.

Onze school zorgt ervoor dat de kleuters zich kunnen ontplooien met aandacht voor hun mogelijkheden, talenten en specifieke onderwijsbehoeften. Het welbevinden staat hierbij centraal. In de hoeken spelen we regelmatig mee met de kinderen en we maken tijd om de kleuters goed te observeren. Zo passen we ons aanbod aan volgens de noden van elk kind (differentiëren).

Dit wordt regelmatig geëvalueerd. Het evalueren en het zoeken naar een begeleiding op maat vertrekt zoveel mogelijk vanuit de talenten van het kind. Op deze manier willen we elke kleuter zoveel mogelijk groeikansen bieden.