Samen bouwen aan een brede visie op zorg

 

Wij zijn een zorgzame school die elk kind in zijn of haar eigenheid erkent en waardeert. Wij willen onze leerlingen een optimale ontwikkeling en ontplooiing bieden, op cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel vlak. Wij doen dit door een gedifferentieerd en geïndividualiseerd aanbod te voorzien, dat aangepast is aan de noden, de mogelijkheden en de interesses van elk kind. Wij werken samen met de leerlingen, de ouders, het zorgteam, het CLB en andere externe partners, om een zorgcontinuüm te realiseren, dat bestaat uit vier niveaus:

 

brede basiszorg

verhoogde zorg

uitbreiding van zorg

individueel aangepast curriculum

 

Wij zijn een school die de leerlingen ondersteunt en begeleidt in hun leerproces. Wij hanteren een positieve en stimulerende aanpak, die gericht is op het versterken van de zelfstandigheid, de zelfsturing en het zelfvertrouwen van de leerlingen. In de klas geven duidelijke instructies, feedback en evaluatie, die de leerlingen helpen om hun leerdoelen te bereiken en hun leerwinst te vergroten. Wij maken gebruik van diverse werkvormen, materialen en media, om het leren aantrekkelijk en uitdagend te maken. Wij houden rekening met de verschillende leerstijlen, tempo’s en niveaus van de leerlingen, en bieden hen extra ondersteuning of uitbreiding, indien nodig.