Ochtend – Brengen

Afzetten van de kleuters in de wijkschool gebeurt aan de ijzeren poort.

In het centrum gebeurt dit aan de houten poort. Het afscheid wordt kort gehouden. Er staan steeds juffen op de speelplaats, om de kleuters te verwelkomen en te helpen waar nodig. Wie voor 8.00u op school is, gaat naar de voorbewaking in de polyvalente zaal (ingang via de poort van de kleuterschool). 

Middag (thuis eten)

Kinderen die thuis gaan eten, verzamelen op de speelplaats en wachten op de begeleidende leerkracht. Die brengt hen naar de schoolpoort waar de ouders hen opwachten.

Avond – Ophalen 

Ophalen gebeurt in de wijkschool onder het afdak na het belsignaal. De ouders wachten achter de groene lijn tot de bel gaat.

In de centrumschool gebeurt het ophalen aan de klasdeur in het tuintje van de klas. Ook hier is er eerste en belsignaal. De ouders wachten aan de ijzeren poort.