Uren

  • Uren centrum: Voor schooltijd: van 7.30 uur tot 8.00 uur

                                  Na schooltijd: van 15.30 uur tot 17.30 uur

                                  Woensdagmiddag: tot 12.45 uur

 

  • Uren wijkschool: Voor schooltijd: van 7.30 uur tot 8.15 uur

                                      Na schooltijd: 15.45 uur tot 17.30 uur

                                      Woensdagmiddag: tot 12.45 uur

 

  • Plaats: centrum: in de polyvalente zaal

                      wijkschool: refter kleuters

Prijs

0,50 euro per kind per kwartier

Bij het te laat afhalen van uw kind (reeds vanaf 5 min.), betaalt u per kind 3 euro per kwartier.

De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening.

Uit respect voor onze mensen die dagelijks de voor- en naschoolse opvang op zich nemen, zouden wij jullie nadrukkelijk willen vragen de einduren van deze opvang te respecteren!

Pinkeltje

Buiten de opvang in de school, kan u ook gebruik maken van de gemeentelijke opvang, Pinkeltje.

Contacteer hiervoor het sociaal huis, telefoon: 03 320 98 56 of via pinkeltje.oost@malle.be.

Je bent verplicht om dit vooraf door te geven.